Indikátorok

Kapcsolódó cél

Indikátor megnevezése

Mérték

egység

Kiindulási érték

Célérték

Céldátum

Az adatforrás megnevezése

Kimenet indikátorok

piaci szereplőkkel való közös képzési tartományok kifejlesztése

Képzésben résztvevő képzők száma

0

150

A projekt fizikai befejezése

Jelenléti ív

a munkaerő piaci igényekhez igazodó pályaorientáció

a hallgatói szolgáltatások komplexitásának kiterjesztése

Pályaorientációs tevékenységgel elért középiskolai diákok száma

0

1560

A projekt fizikai befejezése

Jelenléti ív.

olyan képzési rendszer, mely biztosítja a hallgatók számára a gyakorlati tapasztalatra épülő, önálló részterületi képzettség megszerzését

Kialakított képzési modulokhoz tartozó tananyagok száma (címek).

db

0

18

A projekt fizikai befejezése

Pályázói adatközlés, továbbá elkészült tananyagok.

Eredmény indikátorok

piaci szereplőkkel való közös képzési tartományok kifejlesztése

Együttműködési megállapodással rendelkező gyakorlati képzőhelyek száma

db

Megvalósíthatósági tanulmányban bemutatni

30

A projekt fizikai befejezése

Együttműködési nyilatkozat.

 

Megvalósításba bevont gazdasági szereplők száma

db

0

10

A projekt fizikai befejezése

Együttműködési megállapodás.

 

Kapcsolódó cél

Indikátor megnevezése

Mérték-egység

Kiin-dulási érték

Cél-érték

Cél-dátum

Az adatforrás megneve-zése

Tevékenységindikátorok

Modellezés

 

 

 

 

 

 

Intézményi együttműködések nemzetközi tapasztalatainak tanulmányozása, modellek adaptálása

Nemzetközi tapasztalatok összefoglaló tanulmánya

db

0

1

2014. 06.30.

tanulmány

Intézményi együttműködések nemzetközi tapasztalatainak tanulmányozása, modellek adaptálása

UNI-DUO komplex szolgáltatási modell

db

0

1

2015. 09.30.

módszertani leírás

Intézményi együttműködések nemzetközi tapasztalatainak tanulmányozása, modellek adaptálása

UNI-DUO vállalati együttműködést szabályozó módszertan

db

0

1

2015. 09.30.

módszertani leírás

Intézményi együttműködések nemzetközi tapasztalatainak tanulmányozása, modellek adaptálása

UNI-DUO szervezetfejlesztési módszertan (belső és külső képzési helyek folyamatainak szabályozása) 

db

0

1

2015. 09.30.

módszertani leírás

Pályaorientáció a középiskolákban

 

 

 

 

 

 

Területi intézményi és hallgatói szolgáltatások fejlesztése a középfokú oktatási intézményekben

Pályaorientációs nyílt napok száma

db

0

14

2015. 09.30.

módszertani leírás

Területi intézményi és hallgatói szolgáltatások fejlesztése a középfokú oktatási intézményekben

Középiskolai jártasságmérő és fejlesztő központ kialakítása

db

0

1

2015. 09.30.

Működés leírás

Területi intézményi és hallgatói szolgáltatások fejlesztése a középfokú oktatási intézményekben

Középiskolai mintamérések elvégzése (bevont középiskolák száma)

db

0

7

2015. 06.30

mintamérés dokumentáció, online adatbázis

Területi intézményi és hallgatói szolgáltatások fejlesztése a középfokú oktatási intézményekben

Középiskolai kompetencia-fejlesztés (bevont csoportok száma)

db

0

14

2015. 06.30.

eredmény értékelés, jelenléti ív

Területi intézményi és hallgatói szolgáltatások fejlesztése a középfokú oktatási intézményekben

Hátrányos helyzetet kompenzáló továbbtanulást támogató program

db

0

1

2015. 06.30.

módszertani leírás

Területi intézményi és hallgatói szolgáltatások fejlesztése a középfokú oktatási intézményekben

Pályaorientációs tevékenységgel elért középiskolai diákok száma

0

560

2015. 09.30.

Jelenléti ív

Területi intézményi és hallgatói szolgáltatások fejlesztése a középfokú oktatási intézményekben

Bevezetett új pályaorientációs módszertanok száma (tábor, verseny, látványóra, virtuális évfolyam stb.)

db

0

8

2015. 09.30.

Jelenléti ív

Hallgatói szolgáltatásfejlesztés

 

 

 

 

 

 

Komplex hallgatói szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban

Pályaorientációba bevont hallgatók száma 

0

5800

2015. 09.30.

adatbázis, jelenléti ív

Komplex hallgatói szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban (a moduláris és duális képzési lehetőségek megismertetése)

UNI-DUO KONFERENCIÁK száma

db

0

2

2015. 09.30.

adatbázis, jelenléti ív

Komplex hallgatói szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban (a moduláris és duális képzési lehetőségek megismertetése)

Pályaválasztó work shop-ok száma

db

0

7

2015. 09.30.

adatbázis, jelenléti ív

Komplex hallgatói szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban (a munkaerő-piaci kivezetést támogató hallgatói készségfejlesztés

Gyakorlatalapú TDK rendszer koncepció elkészítése 

db

0

1

2015. 06.30.

módszertani leírás

Komplex hallgatói szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban (tanácsadás a lemorzsolódó hallgatók számára)

Tanácsadási módszertan kidolgozása

db

0

1

2015. 09.30.

adatbázis, jelenléti ív

Komplex hallgatói szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban (tanácsadás a lemorzsolódó hallgatók számára)

Tanulástámogató programok kidolgozása

db

0

11

2015. 09.30.

adatbázis, jelenléti ív

Komplex hallgatói szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban (tanácsadás a lemorzsolódó hallgatók számára)

Tanácsadásban részesített hallgatók száma

db

0

1500

2015. 09.30.

adatbázis, jelenléti ív

Szolgáltatásfejlesztés

 

 

 

 

 

 

Területi Intézményi szolgáltatások fejlesztése 

UNI-DUO MODELL munkaerő-piaci moduljának módszertani programja

db

0

1

2015. 09.30.

adatbázis, jelenléti ív

Területi Intézményi szolgáltatások fejlesztése 

UNI-DUO MODELL pályaorientációs moduljának módszertani programja

db

0

1

2015. 09.30.

adatbázis, jelenléti ív

Területi Intézményi szolgáltatások fejlesztése 

UNI-DUO MODELL kereslet-kínálat moduljának módszertani programja

db

0

1

2015. 09.30.

adatbázis, jelenléti ív

Területi Intézményi szolgáltatások fejlesztése 

UNI-DUO MODELL duális képzési moduljának módszertani programja 

db

0

1

2015. 09.30.

adatbázis, jelenléti ív

Területi Intézményi szolgáltatások fejlesztése 

UNI-DUO MODELL informatikai specifikációja és keretrendszere 

db

0

1

2015. 09.30.

adatbázis, jelenléti ív

Képzésfejlesztés

 

 

 

 

 

 

Duális, moduláris gyakorlatorientált képzésfejlesztés

Vállalati együttműködéssel megvalósuló pilot programok

db

0

10

2015. 09.30.

jelenléti ív

Duális, moduláris gyakorlatorientált képzésfejlesztés

Vállalati együttműködéssel megvalósuló pilot programok oktatási segédanyagainak (tankönyv, példatár, munkafüzet stb.) száma

db

0

18

2014. 07.31.

képzési programok

Duális, moduláris gyakorlatorientált képzésfejlesztés 

Felnőttképzési pilot programok akkreditációs dokumentációinak száma

db

0

5

2014. 12.31.

képzés engedély

Duális, moduláris gyakorlatorientált képzésfejlesztés

Kézikönyvek, kiadványok (Hospitálási kézikönyv, oktatási gyakorlat kézikönyve)

db

0

2

2014. 08.31.

kézikönyv

Képzők képzése

 

 

 

 

 

 

Képzők képzése

Képzők, mentorok képzésében résztvevők száma

0

150

2014. 06.30.

jelenléti ív

Együttműködés-fejlesztés

 

 

 

 

 

 

Együttműködés fejlesztés a különböző képzési szintek munkaerő kereslet-kínálat összehangolására

Beválás mérési módszertan

db

0

1

2015. 08.31.

módszertani leírás

Együttműködés fejlesztés a különböző képzési szintek munkaerő kereslet-kínálat összehangolására

Intézményi charta (munkaerő-piaci és képzési)

db

0

2

2015. 09.30.

charta

Együttműködés fejlesztés a különböző képzési szintek munkaerő kereslet-kínálat összehangolására

Felsőoktatási kooperatív duális és moduláris rendszerre módszertan kialakítása

db

0

1

2014. 04.30.

módszertani leírás

Együttműködés fejlesztés új szervezeti kereteinek a kialakítására

Duális képzést támogató hálózati koncepció

db

0

1

2014. 04.30.

koncepció

Együttműködés fejlesztés új szervezeti kereteinek a kialakítására

Kihelyezett képző centrum működési koncepció

db

0

1

2014. 08.30.

koncepció

Eredmény indikátorok

A piaci szereplők együttműködésének fejlesztése felsőfokú és középfokú képzési struktúra kialakítására

Együttműködési megállapodással rendelkező gyakorlati képzőhelyek száma 

db

0

69

2015, 09.30.

Együttmű-ködési nyilatkozat

Duális képzést támogató hálózat kialakítása

Megvalósításba bevont gazdasági szereplők száma 

db

0

10

2015. 09.30.

Együttmű-ködési

megállapo-dás

Vállalatokhoz kihelyezett képzőcentrumok létrehozása

Kihelyezett képző centrum működése

db

0

2

2015. 09.30.

Együttmű-ködési

megállapo-dás

Piaci szerelők együttműködésén alapuló képzésfejlesztés

Bevont oktatók, kutatók száma

db

0

18

2015. 09.30.

Szerződés

Komplex hallgatói szolgáltatás és képzésfejlesztés

Közreműködő hallgatók száma

db

0

150

2015. 09.30.

Szerződés

Karok népszerűsítése, pályaorientáció támogatása

Moduláris szerkezetű képzési program ismertető

db

0

5000

2015. 06.30.

Kiadvány

Karok népszerűsítése, pályaorientáció támogatása

Moduláris beiskolázási kiadvány

db

0

5000

2015. 06.30

kiadvány

Hatásindikátorok

Lemorzsolódás kezelés tanulástámogatással, átirányítással

Lemorzsolódók arányának változása (-)

%

40

10

2015. 09.30.

adatbázis

Munkaerő-piaci igények szerinti pályaválasztás és gyakorlati képzésbe integráció

Pályaorientációban részesülők számának változása (+)

%

20

60

2015. 09.30.

adatbázis

Munkaerő-piaci szereplő munkaerő és képzési igényei szerinti szolgáltatásnyújtás, a szolgáltatás minőségének javulása 

UNI-DUO modellhez történő hozzáférés (csatlakozott piaci szereplők száma)

db

0

80

2015. 09.30.

adatbázis

Munkaerő-piaci szereplő munkaerő és képzési igényei szerinti szolgáltatásnyújtás, a szolgáltatás minőségének javulása 

UNI-DUO modellhez történő hozzáférés (akik számára a lehetőség biztosított)

db

0

-5000

2015. 09.30.

adatbázis