Főoldal

TÁMOP-4.1.1.F/2013

Miskolci Egyetem (Főpályázó),

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Ügynökség

Közhasznú Nonprofit Kft. (Konzorciumi partner)

„Eltérő utak sikeres élethez!”

A Miskolci Egyetem társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése, 

különös tekintettel a duális képzési típusú megoldásokra

2014 - 2015

 

A projekt fő célja a Miskolci Egyetem társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése, kiterjesztése különös tekintettel a duális képzési megoldásokra. Ehhez kapcsolódó közvetlen célok a projektben:

  1. Hallgatók, diákok munkaerő-piaci igényekhez igazodó pályaorientációja, ennek keretében a lemorzsolódási arány csökkentése,
  2. A piaci szereplők együttműködésének fejlesztése az összehangolt felsőfokú és középfokú képzési struktúra kialakítása érdekében;
  3. A piaci szereplők együttműködésén alapuló képzésfejlesztés, mely egyrészt a duális, moduláris gyakorlatorientált képzéseket fejlesztése, másrészt a képzők képzése tevékenységek útján valósul meg.

A munkavégzés során a kiforrott nemzetközi mintákat vesszük alapul. (osztrák, német modellek) Ezeket, szakma specifikus modellekké alakítjuk a megye területén működő vállalatok aktív közreműködésével. Kiemelt feladat a gyakorlat orientált tananyagok, kézikönyvek, példatárak megírása és a speciális kompetenciák egyéni ill. csoportos fejlesztését biztosító távoktatási anyagok kidolgozása, elérhetőségük biztosítása.

A pilot képzések témakörei: öntészet, ipari polimertechnika, hospitálási rendszer, pályázatírás és menedzselés, informatika, hátrányos helyzetű gyermekek oktatásmódszertana, jogi tanácsadás, érzékenyítő technikák, mentorálás, SAP ismeretek.

A projekt átfogó szakmai modellje (UNI – DUO) az alábbi ábrában foglalható össze:

 

A pályázat részeként megvalósítandó UNI-DUO komplex szolgáltatási modell munkaerő-piaci beágyazódottságú. Felméri a munkaerő-piaci szereplők igényeit, az alkalmazni kívánt munkatársak szakismeretei és általános kompetenciái vonatkozásában, amely a képzések fejlesztéséhez, egyedivé tételéhez járul hozzá. Felméri a munkaerő-piaci szereplők igényeit, az alkalmazni kívánt munkatársak szakismereti és általános kompetenciái vonatkozásában, amely a képzések fejlesztéséhez, egyedivé tételéhez járul hozzá. A megyére értelmezve konkrét keresleti adatbázist hoz létre, melynek újszerűsége abban áll, hogy nem csak azonnali vállalati/intézményi igényeket kíván kielégíteni, hanem középtávú specializált előrejelzések birtokában a diákokat, hallgatókat támogatja az egyedi tudáskombinációk beazonosításában és elsajátítási lehetőségeinek megkeresésében. A komplex szolgáltatási modellünk moduláris felépítésűek, melyek részben egymásba ágyazódó, részben kapcsolódó elemekből állnak. Valamennyi modul a képzés két szintjét integrálja a középfokú oktatást, és a felsőfokú oktatást. Ez a szemlélet biztosítja azt az irányított átjárhatóságot, mely lehetővé teszi a tehetségek azonosítását, fejlesztését és nyomon követhetőségét, valamint a teljesítményproblémákkal küszködők kezelését, ami képességeiken és készségeiken alapuló pályaorientációra épül. 

Kiemelt szolgáltatásaink:

  • Duális képzési portál működtetése
  • Pályaorientációs szolgálat működtetése
  • Tehetséggondozási programok fenntartása
  • Felzárkóztatási programok indítása
  • DUÁLIS képzési pilot programok megvalósítása
  • Mentor programok kezdeményezése
  • Egyetemi – Vállalkozói Charta megkötése és hálózat működtetése

 

Dr. Szakály Dezső projektmenedzser
Veresné Dr. Somosi Mariann szakmai vezető 

 

 

 

 

web counter